Logo Universiteit Utrecht

Samenwerkingsvragen

Samenwerken in een project

Een handreiking voor groepssamenwerking

[aanleiding ontwikkeling Samenwerkingsmatrix]

 

Doel van de matrix

Afgestudeerde onderwijswetenschappers werken in hun baan vaak samen met anderen in projectgroepen, in een positie waarin je in staat bent om bewust een samenwerking vorm te geven en bij te sturen.  Tijdens de opleiding oefenen studenten al tijdens groepsopdrachten aan hun samenwerkingsvaardigheden. Om samenwerkingsvaardigheden bewuster te kunnen ontwikkelen, is de onderstaande matrix ontwikkeld voor de opleiding onderwijswetenschappen. De matrix kan studenten helpen het samenwerkingsproces bewust aan te sturen. Het biedt vragen voor het individu en de groep als geheel, die bijdragen aan een effectieve samenwerking.

 

Uitleg van de matrix

In de eerste kolom van de matrix staan de aandachtspunten die van belang zijn in de samenwerking; namelijk de taak, de manier van werken aan de taak, de werksfeer en de begeleiding. In de bovenste rij staan de acties die per onderwerp ondernomen kunnen worden: overzicht creëren, reflecteren, communiceren en bijsturen. Voor elke combinatie van aandachtspunt en actie staan vragen die de samenwerking kunnen stimuleren. De vragen in de matrix zijn niet compleet maar geven een indicatie van het soort vragen dat in een groepssamenwerking gesteld kunnen worden. Studenten worden bij deze uitgenodigd om zelf vragen toe te voegen.

Matrix Samenwerken_NL

Collaboration Grid_EN